சிறப்பு கட்டுரைகள் சினிமா

பார்த்துப் பார்த்து காய் நகர்த்தும் விஜய்… வெற்றியா? வீழ்ச்சியா?

நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதொன்றும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் பரப்பில் புதியதல்ல. ஆனால், வென்ற உதாரணங்களை விட வீழ்ந்த உதாரணங்களை அதிகம் கொண்டதாகவே கடந்த கால வரலாறு இருக்கிறது. எம்.ஜி.ஆர். ஈட்டிய பெருவெற்றி ஒன்றையே முன்னுதாரணமாகக் கொண்டு அரசியலுக்கு வரும் நடிகர்கள் நேரடி அரசியலை நேர்கொள்ள முடியாமல்,

அரசியல் சிறப்பு கட்டுரைகள் சினிமா தமிழ்நாடு

தமிழன்னை சிலையின் கைகளை எம்.ஜி.ஆர். உடைத்தாரா? 

தமிழணங்கு: தமிழன்னை சிலையின் கைகளை எம்.ஜி.ஆர். நீக்கியது ஏன்? சிலை எங்குள்ளது? மொழியைத் தாயாக வணங்கும் பழக்கம் தமிழர்களிடையே தொன்று தொட்டு பயின்று வருகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால், தாயை தெய்வமாக உயர்த்தும்போது அவளுக்கு 4 கைகளா? இரண்டு கைகளா? என்று தொடங்கிய